THÔNG TIN

Về nhân sự, bệnh viện có tổng số CBCC 338 người Bệnh viện đã tập trung phát triển khoa học kỹ thuật với các thiết bị chẩn đoán và điều trị hiện đại như: 1. Máy chụp cắt lớp tỷ trọng. 2. Máy siêu âm sản khoa màu ba chiều, máy siêu âm Doppler tim mạch màu 4 chiều . 3. Máy chụp X quang số hoá